GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Utrecht hebben een initiatiefvoorstel gemaakt voor een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in de stad. De partijen willen dat het verbod met ingang van de komende jaarwisseling geldt.

Het kabinet kondigde eerder dit jaar al wel een verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen aan. Er kwam echter geen algeheel landelijk verbod waar ook siervuurwerk onder zou vallen.

Veel gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam en Haarlem, hebben al aangekondigd wel voor zo'n algeheel verbod te kiezen.

Zolang het kabinet geen landelijk verbod afkondigt, willen de Utrechtse fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren op lokaal niveau maatregelen treffen. Zo moeten hulpverleners beter worden beschermd en moet de overlast voor mensen en dieren worden beperkt.

De gemeente Utrecht kreeg tijdens de afgelopen jaarwisseling 3.184 meldingen over vuurwerkoverlast binnen. Ook was er voor bijna 200.000 euro schade in de openbare ruimte. De politie hield 38 mensen aan, van wie er 25 minderjarig waren.