Een huisjesmelker die veel panden in Utrecht bezat, heeft al zijn vastgoed verkocht. Vorig jaar verloor de verhuurder meerdere vergunningen vanwege vele misstanden. De verhuurder wordt niet bij naam genoemd om privacyredenen.

Het gaat om een verhuurder die stelselmatig te hoge huurprijzen vroeg en huurders intimideerde. Dit leidde tot dwangsommen, bestuurlijke boetes en een procedure naar aanleiding van de Wet Bibob, die als doel heeft om houders van vergunningen te laten toetsen op integriteit.

Uiteindelijk is besloten om 35 zogenoemde omzettingsvergunningen, waarmee woonruimtes mogen worden omgezet naar kamers, in te trekken. De gemeente laat nu weten dat de huisjesmelker een overeenkomst heeft gesloten met een private partij voor de verkoop van de volledige Utrechtse vastgoedportefeuille.

'Gemeente spreekt vertrouwen uit in nieuwe eigenaar'

De vrouw die alle panden heeft gekocht in november 2019 heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het overschrijven van de omzettingsvergunningen zodat ook zij de kamers kan verhuren. De aanvraag was aanleiding om ook een onderzoek naar de nieuwe eigenaar in te stellen.

Naar aanleiding van dat onderzoek spreekt de gemeente vertrouwen in de kopende partij uit. Dit betekent dat de huurders die nog in de panden wonen niet hoeven te verhuizen.

De gemeente had nog een vordering uitstaan van enkele tonnen bij de vorige vastgoedeigenaar. Die vordering bestond onder meer uit dwangsommen en bestuurlijke boetes. Het bedrag is inmiddels met het opgehaalde geld van de verkoop door een notaris overgemaakt.