De Utrechtse Zeeheldenbuurt krijgt een zogenoemd hemelwaterriool. Voor de aanleg van deze afvoer van regenwater gaat de buurt voor ongeveer twee jaar op de schop.

In 2014 ondervonden bewoners van huizen in de Zeeheldenbuurt en Lombok met een verdieping onder straatniveau wateroverlast nadat het een tijd flink had geregend. Door de gemeente werd toen gekeken wat daaraan gedaan kon worden.

De beste oplossing bleek de aanleg van een hemelwaterriool met daarbij een aantal maatregelen die de bewoners zelf nemen.

In 2018 is begonnen met de aanleg van het riool in Lombok. Die werkzaamheden zijn in 2019 afgerond. Tegelijkertijd werd gewerkt aan het ontwerp van het hemelwaterriool in de Zeeheldenbuurt, een project dat qua omvang vijf keer groter is dan dat in Lombok.

Complex project

"Het project is complex vanwege hoge grondwaterstanden, beperkte ruimte in de straten en een beperkt aantal plekken waar we oppervlaktewater kunnen lozen", aldus de gemeente.

Omdat in de Zeeheldenbuurt nauwelijks voortuinen zijn, wordt de regenpijp aan de voorzijde van de woningen aangesloten op het hemelwaterriool. De eigenaren worden gestimuleerd om ook de achterzijde van de woning aan te sluiten op het hemelwaterriool of hun woning op een andere wijze af te koppelen van het gemengde riool.

Begin maart worden de eerste bomen in de Zeeheldenbuurt gekapt om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Uiteindelijk komen er meer bomen terug dan er worden gekapt. Begin april wordt gestart met de eerst fase van het project.

Naast een betere afvoer van regenwater komen er ook verbrede parkeervakken, extra fietsenrekken, meer ruimte voor nood- en hulpdiensten en waar mogelijk meer groen. In sommige straten gaat dit wel ten koste van de breedte van de trottoirs.