Het delen van een auto wordt steeds populairder in Utrecht. Het aantal deelauto's in de stad is vorig jaar met 900 voertuigen gegroeid naar 4.265.

Die stijging komt niet uit de lucht vallen. Het aantal auto’s dat wordt aangeboden groeit al jaren hard. In 2015 stond de teller nog op 1267. Sindsdien is het aantal elk jaar stapsgewijs gegroeid tot ruim vierduizend in het jaar 2019.

Het gaat hierbij vooral om voertuigen die door particulieren worden aangeboden. Zij verhuren hun eigen auto via deelplatforms als Snappcar. Iets minder dan driehonderd auto’s zijn van professionele aanbieders die meerdere eigen wagens hebben, zoals Greenwheels.

In verhouding met het aantal inwoners blijft Utrecht de grootste autodeelgemeente, zo berekende kennisplatform CROW een aantal maanden geleden.

Deelauto's mogelijke oplossing voor autovrije wijk Merwede

De PVV wilde van de gemeente weten hoe vaak al deze auto’s gebruikt worden. Ze zijn benieuwd of daarmee aangetoond kan worden dat de deelauto een belangrijke vorm van mobiliteit kan worden voor de bewoners in de nieuwe wijk Merwede.

De gemeente laat weten niet de precieze informatie voorhanden te hebben waaruit blijkt hoe vaak de deelauto’s gebruikt worden. Wel weet de gemeente te vertellen dat in 2017 de auto’s van professionele aanbieders dagelijks gebruikt worden voor 110 ritten.

Utrecht wil 300 deelauto's installeren langs de randen van de nieuwe autovrije wijk Merwede. Later dit jaar komt de gemeente met een verdere onderbouwing over het aantal deelauto’s in Merwede en het verwachte gebruik hiervan.