De gemeente Utrecht gaat het Jongerenfonds, wat begon als een pilot in 2017, een vast onderdeel maken van de dienstverlening. Jongeren worden met dit fonds geholpen bij het aflossen van schulden en er is begeleiding bij het werken aan perspectief en een schuldenvrije toekomst.

Er is een fonds van 560.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente. Dit gaat ingezet worden voor de begeleiding van jongeren. Het afkopen van schulden en het uitgeven van leningen loopt via de gemeentelijke kredietbank.

In twee jaar tijd hebben zo'n zestig jongeren meegedaan aan het traject. Bij deze jongeren is een deel van de schuld kwijtgescholden. De restschuld wordt in de vorm van een lening afbetaald aan de gemeente.

De gemeente verwacht de komende drie jaar ten minste 25 jongeren toe te laten op het fonds, boven op de zestig jongeren die momenteel begeleid worden. De focus van het fonds ligt op het volgen van een opleiding en het vinden van werk.

Door geldstress weg te nemen moeten jongeren weer ruimte krijgen om na te denken over hun toekomst, opleiding en werk.