Het fietspad langs Villa Jongerius, op de Doctor M.A. Tellegenlaan in Utrecht, gaat twee weken dicht omdat er sprake is van bodemverontreiniging. Bij werkzaamheden in de bodem van de straat is gas vrijgekomen dat schadelijk is voor de gezondheid.

Volgens de gemeente gaat het om waterstofsulfide, wat ontstaat bij rottingsprocessen van organische stoffen. De bodem hoeft niet gesaneerd te worden, maar er zijn wel enkele maatregelen nodig. Zo moeten de bouwmedewerkers beschermende pakken aan, worden er ventilatoren ingezet en komt er schoon zand te liggen.

De verontreinigde bodem werd vorige week ontdekt tijdens de aanleg van de riolering naast het fietspad aan de kant van Villa Jongerius. Het fietspad moet daarom de komende twee weken dicht.

De fietsers hebben beperkt hinder van de afsluiting, meldt de gemeente. Fietsers tussen Transwijk Zuid en Utrecht Centraal worden met bebording op straat geadviseerd om via de Balijebrug en Croeselaan te rijden.

De laatste tijd vonden er verschillende werkzaamheden plaats rond de Nelson Mandelabrug, waar de Kanaalweg, de Van Zijstweg en de Doctor. M. A. Tellegenlaan samenkomen. Zo komt er een fietsonderdoorgang en wordt er een nieuwe busbaan aangelegd. De autoweg moet daarom ook worden aangepast.

De Kanaalweg is al vanaf september afgesloten, en blijft dat voor meer dan een jaar. Het project rondom de fietstunnel en de busbaan gebeurt in fases. Het komende jaar worden er meerdere omleidingen en afsluitingen verwacht.