In Utrecht is het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 licht toegenomen, blijkt uit jaarcijfers die de politie woensdag heeft gepubliceerd. Er werden vorig jaar bijna 27.000 misdrijven geregistreerd in de gemeente, tegenover ongeveer 26.700 in 2018.

In de stad werden voornamelijk veel meldingen gemaakt van diefstal en inbraak in een woning (3.400). Daarnaast werden er ook veel meldingen gedaan van bedreiging (1.700) en mishandeling (2.500).

In Utrecht is het aantal geregistreerde misdrijven enkele jaren vrijwel gelijk gebleven. In 2012 en 2013 werden er meldingen gedaan van ongeveer 31.600 incidenten, tegenover 31.300 in 2014 en 30.600 in 2015. De jaren daarna namen de meldingen af naar ongeveer 29.800 in 2016, 28.100 in 2017 en 26.700 in 2018.

Landelijk is het aantal misdrijven na een jarenlange daling weer toegenomen. Voor het eerst in 2012 is er een stijging te zien. In totaal werden er in 2019 ruim 800.000 misdrijven geregistreerd.