De gemeente Utrecht laat vanaf vrijdagavond 20.00 uur de koudweerregeling voor daklozen ingaan. Dit houdt in dat daklozen komend weekend een gratis slaapplaats kunnen krijgen.

De koudweerregeling wordt van kracht als de gevoelstemperatuur 's nachts onder de 0 graden daalt. De voorspelling is dat dat komend weekend gebeurt. Volgens de gemeente wordt maandagochtend opnieuw gekeken of de regeling van kracht moet blijven.

Mensen die normaal gesproken recht hebben op opvang in Utrecht kunnen overdag naar Herstart van het Leger des Heils. 's Nachts kunnen ze terecht in de nachtopvang van de Tussenvoorziening.

Mensen die normaal gesproken geen recht hebben op opvang kunnen tijdens de koudweerregeling naar de Stadsbrug op Koningin Wilhelminalaan 6.