Gemeente Utrecht gaat in de wijk Overvecht interventieteams inzetten die handhavend zullen optreden bij bedrijven en bewoners die bepaalde regels aan hun laars lappen.

Overvecht heeft nog altijd problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Daarom heeft de gemeente verschillende programma's opgesteld om de wijk vooruit te helpen. De interventieteams worden daaraan toegevoegd en moeten zo bijdragen aan een veiligere buurt.

Het gaat om een project waarbij verschillende databronnen van verschillende partijen, zoals gemeente, belastingdienst, UWV en politie, aan elkaar gekoppeld worden. Als er signalen zijn dat een bedrijf of een inwoner van Overvecht misbruik maakt van uitkeringen, subsidies of andere overheidsgelden, gaat het interventieteam langs.

De interventieteams kunnen bij dat soort fraudegevallen handhavend optreden, maar de teams kunnen ook andere instanties inschakelen voor hulp bij zorgproblemen, zoals schulden of schoolverzuim.

Bewoners en bedrijven waarbij het interventieteam aanklopt, krijgen na afloop bericht over de reden van het bezoek en welke gevolgen eraan vastzitten. Het gaat om een tijdelijk project dat loopt tot maart 2021.