De gemeente Utrecht verwacht begin januari een nieuw ontwerp voor de kruising bij 't Goylaan te hebben. Het in 2016 heringerichte voorrangsplein moet op de schop, omdat de verkeerssituatie onduidelijk is.

De gemeente heeft drie verschillende ontwerpen voor de herinrichting met elkaar vergeleken. "Deze drie varianten zijn als eerste beoordeeld op verkeersveiligheid en daarna op ruimtelijke inpassing en kosten", zegt wethouder Lot van Hooijdonk.

Er is uiteindelijk één ontwerp gekozen en dat wordt nu verder uitgewerkt. De wethouder zegt dat bij de gekozen variant duidelijk is wie voorrang heeft. "Door het aan beide zijden met ongeveer 10 meter oprekken van het voorrangsplein wordt ruim voldaan aan de richtlijnen. Daarmee wordt de onduidelijkheid in de voorrangssituatie tussen afslaand en overstekend autoverkeer uit de zijstraten van 't Goylaan weggenomen."

Daarnaast is uit een eerste onderzoek gebleken dat de verkeerslichten ter hoogte van de Linschotensingel de doorstroom op 't Goylaan belemmert. De gemeente gaat nu onderzoeken of de verkeerslichten weggehaald kunnen worden.

Omwonenden en weggebruikers klaagden al sinds 2017 over de verkeerssituatie op het plein. Ook deskundigen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie vinden de huidige inrichting niet veilig. De aanpassingen aan het verkeersplein gaan ruim 1,2 miljoen euro kosten.