De gemeente Utrecht gaat samenwerken met de gemeenten Zeist, Nieuwegein en Amersfoort om 'vitale' wijken zoals Overvecht te ondersteunen. Ook gaat de provincie meehelpen om te kijken wat deze wijken nodig hebben voor een betere sociaaleconomische ontwikkeling.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op vier wijken, namelijk Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist, Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort. Er gaat worden gekeken naar wat deze wijken nodig hebben op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid, gekoppeld aan de sociaaleconomische ontwikkeling.

De aandachtspunten in deze vier wijken zijn erg verschillend, maar Overvecht scoort relatief laag op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid.

De provincie Utrecht ondersteunt de samenwerking financieel. Ook is er een voorstel voor de aanpak bij het Rijk ingediend. De regiodeal moet helpen om mensen plezierig te laten wonen in een meer gemengde wijk, zorgen voor veilige buurten, perspectief voor de jeugd versterken en bijdragen aan zorg.

Voor het project komt er een integrale aanpak met aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid. RIVM, GGD, Universiteit Utrecht en lokale partners zoals woningcorporaties worden betrokken om resultaten van de wijkaanpak te monitoren en ervaringen op te halen.