De Utrechtse wijkraden worden definitief opgeheven, heeft de gemeenteraad donderdag besloten. Vanaf 1 januari komen er ter vervanging wijkplatforms.

De wijkraden werden in het verleden opgericht om de burgerparticipatie te vergroten, maar volgens de gemeente functioneerden ze niet optimaal. Wethouder Anke Klein zei eerder nog dat de wijkraden niet meer van deze tijd zijn. "We zien graag wijk- en buurtgerichte participatie op maat die aansluit bij het eigen karakter, dynamiek van de wijk of buurt en de mensen die er wonen."

De gemeente wil met inwoners blijven werken aan projecten in de stad, maar dit anders gaan inrichten. "Voor inwoners die op dit moment nog niet meedoen of zich minder betrokken voelen bij hun buurt of wijk moet het aandragen van ideeën of initiatieven laagdrempeliger worden", aldus de gemeente.

Het stadsbestuur heeft nu de wens om per Utrechtse wijk minimaal één wijkplatform op te richten. Hoeveel platforms er in totaal komen, is nog niet bekend.