Utrecht gaat niet optreden tegen bedelaars in de binnenstad, verklaart burgemeester Jan van Zanen nadat raadsleden Queeny Rajkowski (VVD) en Ruurt Wiegant (SP) in een eerdere vergadering verklaarden ze te willen weren.

Bedelen is niet verboden in Nederland. "We kunnen pas ingrijpen wanneer er een misdrijf wordt gepleegd", zegt van Zanen.

Volgens Rajkowski en Ruurt Wiegant "ontsieren de bedelaars het straatbeeld": "Ze doen alsof ze kreupel zijn, worden agressief naar voorbijgangers en intimideren journalisten."

Volgens de burgemeester houden zowel de politie als gemeentelijke toezichthouders de situatie in de gaten. "Wanneer de bedelaars mensen naroepen of aanklampen zullen zij daarop worden aangesproken, wordt waar mogelijk ingegrepen en worden mensen zo nodig doorverwezen naar gespecialiseerde hulp."

Politie heeft onderzoek gedaan naar bedelaars

De politie heeft de groepen bedelaars meerdere keren onderzocht. Daaruit is onder andere naar voren gekomen dat er in sommige gevallen sprake is van georganiseerd en groepsgewijs bedelen. Ook is er soms sprake van misleiding omdat armoede en fysieke beperkingen overdreven worden.

"Dit zijn echter geen strafbare zaken. Structurele dwang of kinderarbeid zijn niet aangetoond. Deze categorie bedelaars kent doorgaans de regels en is behoedzaam om deze niet te overtreden", zegt Van Zanen.