De Utrechtse zorgorganisatie Careyn biedt excuses aan voor hoe de verhuizing van de bewoners in verpleeghuis Tuindorp is verlopen. De organisatie heeft in de aanloop naar de verhuizing voor onrust gezorgd door een gebrek aan zorgvuldige, tijdige en volledige communicatie.

De ouderen moesten in anderhalf jaar tijd tweemaal verhuizen omdat Careyn, eigenaar van Tuindorp-Oost, hun flat wil slopen en nieuwbouw wil neerzetten. De bewoners voelden zich overvallen door dit nieuws en onvoldoende betrokken bij het proces. Ook de landelijke en gemeentelijke politiek mengden zich in de zaak.

Careyn erkende al eerder dat er zaken beter konden, maar startte ook een nieuw onderzoek. Dit onderzoek, uitgevoerd door De Praktijk, laat zien dat de instelling steken heeft laten vallen.

De organisatie maakt daarom bekend te gaan werken met nieuw beleid voor het voorbereiden en uitvoeren van verhuizingen van bewoners in haar verpleeghuizen. In 2020 gaat er weer een verhuizing plaatsvinden.

"Het rapport schetst terecht een kritisch beeld van de wijze waarop het gehele verhuisproces is verlopen", vertelt Marco Meerdink, bestuursvoorzitter van Careyn. "Daarbij wordt vooral gewezen op de onvolkomenheden en tekortkomingen in de aanloop naar de verhuizing van onze bewoners."

De raad van bestuur van Careyn geeft in een reactie op het rapport aan dat zij alle aanbevelingen uit het rapport van De Praktijk overneemt en daarmee haar verhuisprotocol gaat verbeteren.