De gemeente Utrecht gaat aan de slag met de kruising van de Oudenoord en de Kaatstraat in de stad. Op dit moment gaat er meer verkeer over het kruispunt dan de inrichting aankan.

Het huidige kruispunt is daardoor druk en zou door weggebruikers als onprettig worden ervaren. De zogenoemde Votulastroute, waar de Adelaarstraat onderdeel van is, komt bij de kruising samen met de Oudenoord.

De gemeente ziet graag dat de Votulasroute in de toekomst minder vaak gebruikt gaat worden. Op de weg mag in de toekomst 30 kilometer per uur gereden worden. De route moet ook geen onderdeel meer zijn van het 'stedelijke verkeersnetwerk', maar alleen gebruikt worden voor lokaal verkeer.

Ook vindt de gemeente dat de Oudenoord aangepast moet worden. Het stadsbestuur wil dat de straat groener wordt en dat deze makkelijker over te steken is door minder doorgaand autoverkeer.

Verbouwing start eind 2020

Momenteel is er te weinig geld beschikbaar om beide routes aan te passen. De gemeente start daarom met de kruising van de Oudenoord en de Kaatstraat. Door het nieuwe plan wordt het voor autoverkeer onmogelijk om vanaf de Oudenoord af te slaan naar de Kaatstraat. Fietsers, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen nog wel afslaan.

De nieuwe inrichting biedt meer ruimte voor groene bermen en bomen. Bewoners kunnen meepraten over het schetsontwerp, waarna er halverwege 2020 een definitief ontwerp moet liggen. Eind 2020 moet er gestart worden met de verbouwing.