De verbreding van de A27 bij Utrecht kan toch doorgaan dankzij de maatregelen die de rijksoverheid neemt om de stikstofproblematiek aan te pakken.

De verbreding van de snelweg aan de oostkant van de stad stond al langer op de agenda. De Raad van State zette deze zomer echter een streep door het plan. De vergunningen voor de verbreding van de A27 waren verleend op basis van het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde echter dat dit programma niet deugt.

Hierop moest het kabinet op zoek naar een oplossing voor het stikstofprobleem. Een van de belangrijkste maatregelen is de verlaging van de maximumsnelheid op alle autosnelwegen in Nederland. Overdag mag daar maximaal 100 kilometer per uur worden gereden om de neerslag van stikstof te verminderen.

Dankzij deze maatregel kunnen zeven grote infrastructuurprojecten alsnog doorgaan, waaronder de verbreding van de snelweg bij Utrecht. Het kabinet meent dat de verbouwing nodig is om het verkeer soepel te laten doorrijden.