De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of discriminatie op de woningmarkt gecontroleerd en beboet kan worden. Dat is een van de maatregelen die besproken is tijdens een spoedoverleg tussen de gemeente en andere partijen.

Een onderzoek van Academie van de Stad toonde vorige maand aan dat op de particuliere woningmarkt in Utrecht wordt gediscrimineerd op grond van etniciteit en seksuele geaardheid.

In het onderzoek stond dat huurders met een niet-westerse naam of met een partner van hetzelfde geslacht minder kans hebben op een huis én ook dat veel makelaars bereid waren op een discriminerend verzoek van een verhuurder in te gaan.

Wethouder Kees Diepeveen zei geschrokken te zijn van de uitkomsten van het onderzoek en kondigde een spoedoverleg aan. De brancheverenigingen NVM en Vastgoed Belang, maar ook Art.1 Midden Nederland en Academie van de Stad waren aanwezig bij dat overleg.

Wethouder wil verschillende maatregelen tegen discriminatie

"Het effectief bestrijden van discriminatie op de woningmarkt vraagt om verschillende maatregelen naast elkaar", aldus Diepeveen. "Vanuit de gemeente wordt ingezet op het vergroten van de bewustwording, het herhaaldelijk aankondigen en uitvoeren van onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt en de verkenning van mogelijkheden voor controleren en beboeten."

Ook de brancheorganisaties willen de bewustwording vergroten. Dit gaan zij doen door onder meer in de ledenvergaderingen, andere bijeenkomsten en publicaties aandacht aan het onderwerp te besteden. Art.1 Midden Nederland heeft de partijen aangeboden advies over discriminatie te geven tijdens die bijeenkomsten.

Het probleem houdt volgens de wethouder niet op bij de stadsgrenzen. Vorige maand riep Diepeveen de minister dan ook op om het probleem landelijk aan te kaarten.