Er komen oranje deelfietsen bij de treinstations in Utrecht. Eerder dit jaar werden er al zevenhonderd van de deelfietsen op locaties in de binnenstad en Utrecht Science Park geplaatst.

Het aantal gebruikers van de deelfietsen in Utrecht stijgt. Daarom plaatst Donkey Republic, het bedrijf dat de deelfietsen bezit, nu ook bij elk station in de stad zo'n twintig deelfietsen.

In de overdekte stallingen komen ze naast de OV-fietsen te staan, in buitenstallingen krijgen ze afhankelijk van de ruimte een eigen plek. Daar komt dan een groen met wit bord met de tekst "deelfiets" bij te staan.

Het aantal ritten op de deelfietsen steeg in september tot boven de duizend per dag. Het aanbieden van deelfietsen is een proef van het bedrijf in samenwerking met onder meer de gemeente om duurzame mobiliteit te stimuleren.