De gemeente Utrecht gaat de rattenoverlast aanpakken in samenwerking met woningcorporaties en andere grote organisaties in de stad. De focus ligt hierbij op preventie.

De gemeente wil vooral etensresten in openbare ruimtes voorkomen en het groenbeheer aanpassen waar dat nodig is.

Daarnaast worden meldingen over ratten beter geregistreerd, zodat een rattenplaag in een buurt beter in beeld is.

Gif ter bestrijding van de ratten wordt pas ingezet bij onvoldoende resultaat van andere maatregelen.