De gemeente Utrecht wil remigranten die aankomen in de stad zonder woning onderbrengen in twee panden in Catharijnesteeg en de Piramidedreef. Het gaat dan om gezinnen die terugkeren uit het buitenland en tijdelijk onderdak nodig hebben.

Utrecht heeft steeds vaker te maken met gezinnen die terugkeren uit het buitenland en voor woonruimte aankloppen bij de gemeente. Afgelopen jaar heeft de stad zestien gezinnen onderdak geboden.

Het gaat om gezinnen waarvan minimaal één gezinslid de Nederlandse nationaliteit heeft en die zelf geen woonruimte hebben geregeld bij terugkeer naar Utrecht. In Utrecht remigreerden onlangs gezinnen uit onder meer Groot-Brittannië, Irak en diverse Afrikaanse landen.

De opvang van deze gezinnen is geen wettelijke taak voor de gemeente, maar in gevallen van acute dakloosheid voor gezinnen met kinderen wil de stad deze gezinnen als uiterste oplossing toch onderdak bieden.

Gemeente wil proef voor uitzonderingsgevallen

Als proef wil de gemeente nu een pand aan de Catharijnesteeg in de binnenstad en de Piramidedreef in Overvecht inzetten om deze uitzonderingsgevallen tijdelijk onderdak te bieden. In totaal bieden beide panden plek voor tien gezinnen.

De gemeente gaat binnenkort in gesprek met omwonenden van de twee locaties om de tijdelijke opvang goed te organiseren. Doel van de proef is om te kijken of het lukt om gezinnen snel door te laten stromen naar vaste woonruimte en hoe de tijdelijke opvanglocatie werkt in de wijk.

Tijdens de opvang kunnen gezinnen verantwoordelijkheid nemen om eigen woonruimte te organiseren. Ook kan op deze manier de zorg voor kinderen beter geregeld worden. De gemeente helpt de gezinnen in de zoektocht naar een eigen huis in of veelal buiten Utrecht.

De gemeente benadrukt dat het alleen om uitzonderingsgevallen gaat. Utrecht heeft ook het Rijk verzocht dit vraagstuk landelijk te regelen. Gezinnen betalen een eigen bijdrage voor het tijdelijk verblijf, afhankelijk van de financiële draagkracht.