Meer dan de helft van alle toetsen aan de Universiteit Utrecht (UU) wordt momenteel digitaal afgenomen. Waar in het collegejaar 2015/2016 het percentage digitale toetsen nog 18 procent was, was dat in 2018/2019 al ruim 53 procent. De vraag naar digitale toetsen in de eerste periode van dit jaar is zo groot, dat de UU zelfs aanvragen moest afwijzen.

Om toch aan de vraag te kunnen voldoen, werd een nieuwe digitale toetsvoorziening in sportcentrum Olympos gemaakt. In de gymzaal van Olympos gaan rond de zeshonderd studenten digitale toetsen afnemen op Chromebooks. De voorziening is zo opgezet dat de zaal gedurende de twee toetsweken ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Met deze uitbreiding is de universiteit op weg om voor het eind van 2020 75 procent van alle toetsen digitaal af te nemen. Het totale aantal digitale toetsplekken aan de UU komt hiermee op 1.840.

De UU deed recentelijk nog onderzoek naar de toetsvoorkeur van ruim tweeduizend UU-studenten. Daaruit blijkt dat 62 procent een voorkeur heeft voor digitaal toetsen. 15 procent gaf aan liever toetsen op papier te maken. De rest gaf aan geen voorkeur te hebben. In 2015 waren deze aantallen nog nagenoeg omgekeerd. Studenten geven aan dat ze door digitale toetsen hun antwoorden beter kunnen structureren en sneller kunnen typen dan schrijven.