De studies van de Hogeschool Utrecht en die van de Hogeschool van Amsterdam hebben de laagste scores behaald in de ranglijst van Nederlandse hbo-opleidingen, blijkt uit de woensdag verschenen Keuzegids Hbo 2020.

De gids is gebaseerd op informatie uit onder meer de Nationale Studenten Enquête (NSE), arbeidsmarktcijfers van het Researchcentrum voor Onderzoek en Arbeidsmarkt (ROA) en rapporten van de accreditatieorganisatie NVAO.

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn vooral minder tevreden over de studies bedrijfskunde, Finance & Control en informatica.

Utrecht zou laag scoren op communicatiestudies. De Hogeschool Utrecht benadrukt echter dat het aantal topleidingen van drie naar vier gestegen is. Het gaat om de opleiding Medische hulpverlening, mondzorgkunde, fysiotherapie en Technische Bedrijfskunde.

Volgens onderzoek Hogeschool van Amsterdam is 72 procent tevreden

Uit eigen onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam zou blijken dat 72 procent van de studenten tevreden over de opleidingen is. Ook is gekeken naar het aandeel afgestudeerden en de positie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

"Die wegen voor de hogeschool alle drie even zwaar. Bij de keuzegids tellen studentenoordelen voor 70 procent mee", laat de hogeschool weten in een reactie.

De school meldt echter dat elk onderzoek en elke vorm van ontevredenheid de onderwijsorganisatie aanzet tot verbetering.

De Keuzegids Universiteiten 2020 verschijnt in november.