Een kunstenaar moet een beeld dat sinds 2016 in de Domkerk staat nog vóór Kerst verwijderen. De kunstenaar probeert al jaren het werk te schenken, maar de Domkerk blijft dit afhouden.

In 2016 was het zeventienhonderd jaar geleden dat Sint-Maarten werd geboren, de beschermheilige van de stad Utrecht. Daarom werd een tijdelijke tentoonstelling gehouden in de Domkerk. Onder anderen beeldhouwer Herbert Nouwens werkte aan de tentoonstelling mee. Hij maakte een beeld van een mantel. Sindsdien staat het in een nis in de Domkerk.

Nouwens heeft het beeld speciaal voor die plaats gemaakt. "Het werd positief ontvangen en het Sint-Maartensberaad, opdrachtgever van de tentoonstelling, wilde graag dat het beeld beschikbaar bleef voor de kerk. Zij opperden aan de kerk om het beeld te kopen. Hier bleek echter geen geld voor te zijn. Toen gaf ik aan, dat als er geen geld is, ik het beeld graag wilde schenken. Ook dit weigerde de kerkenraad."

Het beeld staat nog steeds in de kerk. Eerder is al gevraagd om het verwijderen, maar tot op heden is dit niet gebeurd. "Ik dacht: ik wacht wel af", aldus Nouwens.

'Kerk moet geen opslagplaats worden voor kunstwerken'

Marco van der Werf, woordvoerder bij de Domkerk, legt uit: "Wij hebben ongeveer drie tentoonstellingen op jaarbasis. Regelmatig geven kunstenaars aan dat het zo mooi zou zijn als een kunstwerk in de Domkerk kan blijven hangen. Dat kunnen we echter niet doen. Dan wordt de kerk een soort opslagplaats voor kunstwerken. We willen juist wisselende exposities maken, waarbij we kunnen inspelen op de actualiteit. Het heeft dus ook niks met kwaliteit van het werk te maken."

De kerk heeft daarom al eerder aan Nouwens gevraagd of hij het werk wilde verwijderen. "We blijven een kerk, dus we denken graag mee. Het kunstwerk, dat in 2016 geplaatst is, zou er maar een paar maanden staan en we zijn al coulant geweest, maar nu is ons geduld op. Het moet weggehaald worden, anders halen wij het zelf weg."

Zoektocht naar andere plek in afgelopen maanden

De afgelopen maanden is er ook een zoektocht geweest naar een andere plek voor het beeld. Maarten van Ditmarsch is oud-voorzitter van het Sint-Maartensberaad en was betrokken als opdrachtgever voor de tentoonstelling.

"Naast mijn persoonlijke waardering voor het kunstwerk, is ook de gemeentelijke adviescommissie positief over het beeld. Omdat we het graag willen behouden hebben we afgelopen maanden met verschillende locaties gesproken. Om uiteenlopende redenen konden die het beeld niet plaatsen."

Van Ditmarsch kent de regels van de Domkerk dat ze geen kunstwerken aannemen. "Ik neem die regels voor kennis aan, maar vind dat de uitzondering ook juist de regel bevestigt. Als iedereen aangeeft het kunstwerk te waarderen en echt mooi te vinden, dan moet de schenking toch aangenomen kunnen worden. Zelfs de gemeente heeft voorgesteld om eigenaar te worden van het werk, en het in bruikleen te geven aan de Domkerk. Zo kan het ook geregeld worden."