Bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht willen dat er snel iets gedaan gaat worden aan de bereikbaarheid van het gebied. Ze vragen om een betere bereikbaarheid voor de fiets, met name vanwege de Demkabrug, die onveilig zou zijn.

De bedrijven, verenigd in Werkstichting Parkmanagement Lage Weide, luiden de noodklok. De bereikbaarheid van bedrijventerrein Lage Weide is al jaren onderwerp van gesprek. De gemeente Utrecht meldde vorige week dat er 46 miljoen euro beschikbaar is voor nieuwe fietsverbindingen.

Er loopt momenteel een onderzoek naar plekken in de stad waar nieuwe bruggen en tunnels kunnen komen. Ook voor Lage Weide wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe fietsbrug ten noorden van de bestaande Demka-spoorbrug.

Onveilige spoorbrug

De Demkabrug zou volgens de bedrijven te onveilig zijn voor het huidige en toekomstige verkeer. Zij willen dat de situatie bij de brug zo snel mogelijk wordt aangepakt. De huidige brug is te smal waardoor tegenliggers elkaar moeilijk kunnen passeren. Ook zouden de reling, verlichting en opritten niet voldoen aan de eisen en standaarden op het gebied van veiligheid.

Daarnaast wil de stichting dat er een fietspad en oversteek over A2 bij de Zonnebaan-Zuilense Ring komt en dat er een extra fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gebouwd.

Het bestuur van de stichting stuurt daarom een brief aan de gemeente. "Bereikbaarheid en werkgelegenheid vormen een eenheid, want als sollicitanten ver om moeten fietsen of de route als onveilig ervaren, zullen ze minder snel geneigd zijn om een baan op Lage Weide te accepteren", schrijft Josien van Breda, directeur van Parkmanagement Lage Weide.