De Zusters Augustinessen gaan een deel van hun panden aan de Oudegracht in de verkoop zetten. De panden aan de Oudegracht, genaamd Meisjesstad, zijn sinds 1939 in gebruik geweest voor huisvesting en het maatschappelijke werk van de Zusters Augustinessen van Sint-Monica.

Inmiddels leven de zusters al ruim twintig jaar in het aangrenzende gebouw aan de Waterstraat. De afgelopen jaren zijn zij ook minder mobiel en met minder, waardoor ze hebben besloten de grachtenpanden te verkopen.

In het verleden was de Meisjesstad een opvang voor jonge meisjes die ongewenst zwanger waren. Later werd de maatschappelijke functie breder en vingen de zusters ook vrouwen en meisjes op die te maken hadden met bedreiging, mishandeling of verslaving. Ook voor dak- en thuislozen was er ruimte op deze plek.

Het onderhoud is inmiddels een te grote financiële last geworden. Met het geld wat de panden gaan opleveren, hopen de zusters nog vele jaren in Utrecht te kunnen wonen.

De Zusters Augustinessen van Sint-Monica zijn een katholieke congregatie. De pater Sebastianus van Nuenen was verbonden aan de Augustinusparochie aan de Oudegracht en stichtte in 1934 de Zusters Augustinessen. Zij verrichtten maatschappelijk werk in Wijk C en ondersteunden arme gezinnen.