De gemeente Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om bus- en tramhaltes rookvrij te maken. Wethouder Victor Everhardt zegt in gesprek te gaan met verschillende vervoerders.

De gemeente spreekt dus niet van een verbod. "Er wordt gekozen voor een positieve insteek om draagvlak mee te creëren", zegt Everhardt. "Verbieden en handhaven past hier niet bij."

"Wij zullen in gesprek gaan met de verschillende vervoerders in Utrecht om na te gaan of en hoe zij samen met ons vorm willen geven aan het stimuleren van rookvrije haltes", vervolgt de wethouder.

Volgens de huidige wetgeving kan een vervoerder een rookverbod invoeren bij een halte, maar dit is niet eenvoudig. Omdat bus- en tramhaltes veel van elkaar verschillen is de uitvoering complex.

Er moet bijvoorbeeld bepaald worden welk deel van de halte onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder valt en welk deel bij de openbare ruimte hoort.