De gemeente Utrecht heeft 46 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe fietsverbindingen in de stad. Momenteel loopt er een onderzoek naar plekken in de stad waar nieuwe bruggen en tunnels kunnen komen. Er worden 35 locaties onder de loep genomen.

De bruggen en tunnels zijn speciaal voor het overbruggen van bestaande barrières, zoals vaarwegen, spoorwegen en autowegen, bedoeld. Van de 35 locaties is een deel al opgenomen in bestaande plannen, een deel bestaat uit nieuwe locaties.

Het budget van de gemeente is niet toereikend voor het aantal wensen voor nieuwe fietsverbindingen. Daarom loopt er een onderzoek om van de lijst met 35 plekken een kleinere lijst met de meest kansrijke bruggen en tunnels te maken.

Op de lijst staan 26 bruggen en negen tunnels. Bij het onderzoek wordt gekeken naar onder meer de technische uitvoerbaarheid, acceptatie in de wijk, betaalbaarheid en de meerwaarde voor fietsers. Uiteindelijk moet er een lijst komen met ongeveer vijf tot tien bruggen en tunnels die het kansrijkst zijn.

Het onderzoek moet begin 2020 afgerond zijn.