Het waterstoftankstation op bedrijventerrein Haarrijn moet in 2021 werkzaam zijn. Het bedrijf PitPoint.H2 moet voor de realisatie van het station nog wel vergunningen aanvragen, maar kan daarna starten met de bouw.

De gemeente Utrecht wil op korte termijn koploper worden op het gebied van beschikbaarheid van waterstof voor mobiliteit. PitPoint.H2 moet daarvoor nog wel een concreet voorstel voor inrichting van het waterstoftankstation uitwerken.

Door ervaring op andere locaties en een verkenning van het gebied in Utrecht, is er vertrouwen dat de vergunningen verleend worden, maar dit traject duurt nog ongeveer een jaar. Daarna kan er worden gestart met de daadwerkelijke bouw van het waterstoftankstation.

Het streven is dat dit station rond de zomer van 2021 operationeel is.