Utrecht schaft het pasjessysteem voor ondergrondse containers af. Vanaf 1 januari 2020 zijn de pasjes niet meer nodig om huisvuil te dumpen en zijn de containers vrij te gebruiken.

De pasjes waren ingevoerd om te voorkomen dat er bedrijfsafval zou worden weggegooid. Na een proef zonder de pasjes bleek dat dit niet op grote schaal gebeurt. Het systeem wordt daarom afgeschaft en alle containers worden opengezet.

"Afschaffing van de pasjes maakt het voor iedereen gemakkelijker om afval weg te gooien", zegt wethouder Klaas Verschuure. "Bewoners zijn niet meer aangewezen op één specifieke container."

In de proef werden vijftienhonderd ondergrondse containers in verschillende delen van de stad vrij toegankelijk gemaakt, ook in gebieden met bedrijven. Dit zorgde niet voor problemen. De gemeente blijft hierop wel controleren na de openstelling.