Studentenkamerverhuurder SSH gaat drie woningen in het Tuindorp West Complex in Utrecht op verschillende manieren verduurzamen. Op deze manier onderzoekt SSH hoe ze hun gebouwen het beste duurzaam kunnen krijgen.

SSH heeft als doel om de CO2-uitstoot van haar panden te verlagen. Het verduurzamen van de dertig kamers in de drie woningen, is daar een pilot voor.

De maatregelen variëren van kleine ingrepen tot zware maatregelen.

Het Tuindorp West Complex is een gemeentelijk monument, wat betekent dat de uitstraling van het gebouw gelijk moet blijven.

Dat feit, in combinatie met het grote aantal bewoners van de hoogbouwflats en het feit dat de SSH de studentenkamers in oppervlakte niet wil verkleinen, maakt het verduurzamen van dit gebouw een grote uitdaging.

SSH heeft met verschillende bedrijven contact gezocht waaruit drie scenario's ontwikkeld zijn. Deze variëren van infraroodverwarming tot het aanbrengen van isolerende coatings waarbij iedere wooneenheid een unieke aanpak krijgt.

Tijdens deze pilot monitort de SSH gedurende één jaar het energieverbruik, de gebruikerservaringen en het wooncomfort en vergelijkt deze met een gelijkwaardige referentiewoning. De input hiervoor wordt verzameld door middel van diverse sensoren en meters in de panden en gesprekken met de bewoners.

De resultaten hiervan zet SSH in voor de verduurzaming van de rest van het Tuindorp West Complex en andere studentenpanden. SSH wil haar woningvoorraad in 2050 klimaatneutraal hebben.