Onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) en de Radboud Universiteit hebben een subsidie van 7,6 miljoen euro ontvangen om te onderzoeken hoe micro-organismen schadelijke stoffen uit de zeebodem halen.

Bij de afbraak van dode dieren en planten op de zeebodem komen methaan en ammonium vrij. Methaan is een sterk broeikasgas en ammonium is giftig. Op de bodem van de zee worden deze twee stoffen verwijderd door micro-organismen, maar hoe ze dat precies doen is niet bekend.

Het is nu dan ook lastig te voorspellen hoe het proces reageert op het veranderende klimaat. Het onderzoeksteam wil achterhalen hoe micro-organismen methaan en ammonium in de zeebodem afbreken en wat de impact daarvan is op ons milieu.

Het onderzoek wordt gedaan door Caroline Slomp, geochemicus aan de Universiteit Utrecht en microbioloog Mike Jetten van de Radboud Universiteit. De subsidie werd uitgereikt door de European Research Council.