In het water van de singel in Utrecht komt een lichtinstallatie die de oude kasteelmuur van Vredenburg gaat tonen. Op 1,5 meter onder het wateroppervlak tussen TivoliVredenburg en het Poortgebouw worden lampen geplaatst.

De lichtinstallatie moet in het voorjaar klaar zijn. Alle verwijzingen naar kasteel Vredenburg, zoals de resten in de autoparkeergarage en de fietsenstalling, moeten met informatiebordjes samen een route vormen.

Bij TivoliVredenburg wordt momenteel ook aan een wandelpad langs de singel gewerkt. Dit pad komt tegenover de trappen bij het muziekpaleis te liggen en loopt door tot aan de resten van de zuidwesttoren van kasteel Vredenburg.

Verder wordt vanaf het Poortgebouw tot aan het Zocherpark gewerkt aan het uitgraven van de singel. Over een jaar moet iedereen met een bootje weer rond de hele stad kunnen varen en de singelstructuur klaar zijn.

Naast de singel wordt ook de hele weg tussen Smakkelaarsveld tot aan de Bartholomeusbrug heringericht. Dit gedeelte van de Catharijnesingel is al geruime tijd onderhevig aan opbrekingen en omleidingen. Volgend jaar moet ook de weg klaar zijn.