De gemeente Utrecht wil een nieuwe fietsroute door Rijnsweerd Noord aanleggen om het drukke kruispunt van de Platolaan en de Weg tot de Wetenschap te ontlasten. Bussen, fietsers en automobilisten rijden al over dit kruispunt en vanaf december maken ook de trams van de Uithoflijn gebruik van het kruispunt.

Dagelijks fietsen ruim vijftienduizend mensen van en naar het Utrecht Science Park.

De gemeente Utrecht onderzoekt al langer of er iets aan de drukte op de weg gedaan kan worden. Afgelopen jaar trof de gemeente al maatregelen, zoals een opstelvak voor fietsers en geluidssignalen, om het kruispunt veiliger in te richten.

In het voorjaar heeft de gemeente Utrecht uitgezocht of er alternatieve fietsroutes mogelijk zijn en of een tunnel gewenst is. Een tunnel werd echter al snel afgeschreven, omdat die lastig in te passen is en de bouw relatief duur is.

Een andere variant was de verbreding van het fietspad dat aan de andere kant van de Weg tot de Wetenschap ligt. Daarvoor zouden echter dertig bomen gekapt moeten worden en moet het fietsverkeer direct voor het kruispunt afslaan. Dit laatste zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Gemeente ziet derde optie als het beste alternatief

Een derde optie is volgens de gemeente het beste alternatief. Dat is een route door de wijk via de Cicerolaan. De Cicerolaan is momenteel nog een doodlopende weg waar zeventien huizen staan. In de toekomst moeten hier dagelijks duizenden fietsers voorbij komen.

Als het plan doorgaat, dan verdwijnen de parkeermogelijkheden in de straat. De omwonenden laten weten zich zorgen te maken over het gebruik van de op- en afritten in de straat.

Volgende week is er een informatiebijeenkomst waarvoor alle omwonenden uitgenodigd zijn. De komende tijd gaat de gemeente ook in gesprek met de Universiteit Utrecht, de provincie en het Utrecht Science Park om te kijken hoe het plan verder uitgewerkt gaat worden.