Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met een renovatie en uitbreiding van het Bonifatiuscollege in Utrecht Oost.

Het sterk verouderde hoofdgebouw aan de Burgemeester Fockema Andrealaan stamt uit 1960 en is volgens het college aan vervanging toe.

Tegelijkertijd kampt de school, die plek biedt aan havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen, met een groeiend leerlingenaantal. Na de uitbreiding moet er plaats zijn voor in totaal 1.620 leerlingen, 120 meer dan in de huidige situatie.

Een deel van het hoofdgebouw zal worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het brugklasgebouw, sinds 2005 gelegen aan de overkant van de straat, krijgt twee nieuwe gymzalen. Tijdens de verbouwing zal het grootste deel van de lessen worden gegeven in de huidige gebouwen en het overige deel in tijdelijke klaslokalen.

Renovatie zal in 2020 van start gaan

De school zal de renovatie, die in 2020 van start moet gaan, zelf uitvoeren. Buurtbewoners en andere betrokkenen worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de bouwplannen.

Het Bonifatiuscollege wil de uitbreiding tijdens het honderdjarige bestaan van de school in 2022 in ieder geval deels gereed hebben.