De stad Utrecht krijgt geen centrale vuurwerkshow tijdens de komende jaarwisseling. Het zou te duur zijn en te moeilijk om sponsors te vinden.

Eind vorig jaar was er in de gemeenteraad voldoende steun voor een vuurwerkshow. De eerste Utrechtse centrale vuurwerkshow moest volgens het voorstel van GroenLinks plaatsvinden tijdens de jaarwisseling van 2019-2020.

De gemeente sprak daarom met vertegenwoordigers van het Centrummanagement Utrecht, Utrecht Marketing en het Ondernemersfonds Utrecht. Ook werd de Jaarbeurs gepolst en werd een Utrechtse ondernemer met ervaring in vuurwerkshows gevraagd om mee te denken. Wethouder Klaas Verschuure stelt dat allen positief zijn over een centrale vuurwerkshow, maar het niet zelf willen bekostigen.

De gemeente wil het geld zelf ook niet inleggen. Het evenement zou zo'n 450.000 tot 550.000 euro moeten kosten, daar hoort bijvoorbeeld de vergunningverlening, toezicht en handhaving, de inzet van medewerkers van Stadsbedrijven, coördinatie voor de centrale vuurwerkshow en het evaluatieonderzoek bij.

'Geen groot effect op openbare orde in wijken'

Er wordt al langere tijd gesproken over een centrale vuurwerkshow in Utrecht. Vorig jaar zei burgemeester Jan van Zanen dat er geen centrale vuurwerkshow kwam, omdat het geen groot effect zou hebben op de openbare orde in wijken, duur zijn en onnodig veel inzet vragen van de politie.

Een meerderheid van de raad wilde het toch proberen. "Dit is een positieve manier om het individueel afsteken van vuurwerk en de daarmee gepaard gaande overlast terug te dringen", zei Heleen de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks Utrecht, destijds.