Het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) heeft dinsdag de plannen voor de herinrichting van de Tolsteegbarrière en -brug bekendgemaakt. Er moet meer ruimte komen voor voetgangers, gevelterras en fietsparkeren en de bushalte moet verdwijnen.

De Tolsteegbarrière en -brug moeten anders worden ingericht omdat het steeds drukker wordt. Dat komt onder meer door het station Vaartsche Rijn, de ontwikkeling van Rotsoord en het Museumkwartier.

Bovendien zal bus 12 door de Uithoflijn niet meer over het Ledig Erf rijden en is dat een kans om de doorstroming voor voetgangers en fietsers te verbeteren.

Fietspad Tolsteegbrug versmald, trottoirs verbreed

Het aparte fietspad op de Tolsteegbrug wordt onderdeel van de rijbaan en versmald van 6 naar 5,80 meter. De trottoirs op de Tolsteegbrug kunnen hierdoor verbreed worden. Fietsers en auto's delen dan in twee richtingen de rijbaan, vergelijkbaar met de entree naar de Mariaplaats vanaf de singel.

De opstapplek voor de elektrische buslijn 2 verplaatst van de Tolsteegbrug naar de Wijde Doelen. Hiermee verdwijnt de halte. Ook wordt de ondergrondse afvalinzameling verplaatst naar de hoek Nicolaasdwarsstraat – Wijde Doelen.

In het ontwerp is verder te lezen dat de Tolsteegbarrière, inclusief Bijlhouwerbrug, wordt versmald naar 4,80 meter om meer ruimte te maken voor de voetgangers, gevelterras en fietsparkeerplekken. De drie autoparkeerplekken op de Tolsteegbarrière-Bijlhouwerbrug zullen verdwijnen, maar de twee gehandicaptenparkeerplaatsen blijven behouden.

Na opheffen buslijn 12 vaker groen stoplicht voor fietsers

Afgelopen zomer werd al gestart met het verbeteren van de doorstroming van fietsers en voetgangers op het Ledig Erf om het aantal stilstaande fietsers en motorvoertuigen te verminderen. Na opheffen van buslijn 12 kunnen fietsers en voetgangers ook buiten het weekend vaker en langer groen licht krijgen.

Het concept ligt tot woensdag 5 november ter inzage. Na verwerking van de reacties wordt het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Tot maart 2018 werd er ook al gewerkt aan de Tolsteegbrug bij het Ledig Erf. Tijdens de werkzaamheden was een deel van de brug afgesloten. Toen werd het beton aan de onderkant gerepareerd.