De Universiteit Utrecht (UU) gaat ruim 800 miljoen euro investeren in huisvesting. Het nieuwe beleid moet leiden tot een efficiëntere indeling van de ruimte en aanpassing aan de veranderingen in onderwijs en onderzoek.

De UU meldt dat er ingrijpende keuzes gemaakt zijn. De ecologische voetafdruk van de gebouwen moet met 65 procent afnemen en de exploitatiekosten moeten omlaag. De besparing komt ten goede aan onderwijs en onderzoek.

"De mogelijkheden voor digitaal onderwijs nemen toe en onderwijs en onderzoek zijn steeds vaker interdisciplinair. Wij hebben huisvesting nodig die dit ondersteunt, flexibel is, en die communityvorming stimuleert", legt collegevoorzitter Anton Pijpers uit.

Twee jaar geleden sprak de UU met de medezeggenschap en de Raad van Toezicht af dat er kaders voor een strategisch huisvestingsplan moesten komen. Hierin is bepaald dat de Universiteit Utrecht maximaal 15 procent van het budget uitgeeft aan huisvesting. Dit wordt landelijk ook van de universiteit geëist: het geld moet aan onderwijs en onderzoek besteed, niet aan stenen en onderhoud.

Volgens Pijpers moet er vooral gekeken worden naar de efficiëntie van de huisvesting. "We gaan het doen met minder vierkante meters, die we samen beter benutten", zegt hij.