De gemeente Utrecht wil verkeershinder, die ontstaat bij bijvoorbeeld werkzaamheden, anders aanpakken. Zo moeten voetgangers en fietsers zoveel mogelijk worden ontzien. Ook moeten weggebruikers eerder en beter op de hoogte worden gebracht.

Wethouder Lot van Hooijdonk zegt dat er de komende tijd verbeteringen worden doorgevoerd. Een van de belangrijkste maatregelen die wordt genoemd, is dat er per project gekeken gaat worden welk verkeer er moet worden omgeleid.

"Als verkeer moet worden omgeleid, zal in principe worden gekozen om gemotoriseerd verkeer om te leiden en fietsers en voetgangers direct langs het werk te leiden. Hierbij hanteren we als randvoorwaarde dat de verkeersveiligheid en de veiligheid op de bouwplaats niet in het gedrang komen", aldus Van Hooijdonk.

KTVU gaat in toekomst eerder aangeven wat omleidingsroutes zijn

Projecten die een grote impact hebben op de bereikbaarheid van de stad worden behandeld door het Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen Utrecht (KTVU). Om hinder te beperken gaat het KTVU in de toekomst eerder zeggen wat de omleidingsroutes zijn.

Ook wordt de tekst op deze omleidingsborden voor de leesbaarheid zo kort mogelijk gehouden. "Hierdoor kunnen verkeersdeelnemers tijdig een goede, alternatieve route kiezen", aldus de wethouder.

Als het aan de gemeente ligt komen er wel meer borden bij werkzaamheden. Zo wil de wethouder dat er bij projecten duidelijk is wat er precies wordt gedaan.

"We vragen aan projecten om vaker via bebording of op andere wijze kenbaar te maken waarom bepaalde werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door een afbeelding van het ontwerp van een project op een bord te laten zien", zegt Van Hooijdonk.

Bij twee toekomstige projecten nieuwe maatregelen

Binnenkort vinden er in Utrecht twee grote bouwprojecten plaats die grote verkeershinder veroorzaken. De busbaan Dichterswijk wordt aangelegd en de Galecopperbrug wordt afgesloten voor onderhoud.

Bij beide projecten komen er maatregelen om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Bij de Galecopperbrug wordt dit onder andere gedaan door "vroegtijdige communicatie richting weggebruikers".

De aanleg van de busbaan Dichterswijk start in november. "De gemeente heeft als opdrachtgever voor dit project de aannemer uitgedaagd om met slimme faseringsvoorstellen te komen, zodat tijdens de aanleg van de busbaan de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt blijft", aldus de wethouder.