Het ontwerp van het Smakkelaarsveld is aangepast na reacties van de gemeente en belanghebbenden. De belangrijkste wijziging is het verplaatsen van het horecapaviljoen in het park. Ook is er meer ruimte voor groen in het plan.

Op het Smakkelaarsveld komen drie woongebouwen, een park en horeca. Al jaren wordt er gesproken over de nieuwe invulling van het gebied. De plek heeft de laatste jaren geen echte bestemming gehad, maar diende vooral als opslagplaats voor bouwmaterialen en als openbare fietsenstalling.

De stalling wordt sinds deze week definitief weggehaald.

Ooit was het idee dat de Bieb++ hier moest komen, maar dat plan werd weggestemd door de gemeenteraad. Vorig jaar werd er een nieuw plan gepresenteerd wat nu concreter is geworden.

Plan verder uitgewerkt tot definitief ontwerp

Om het plan voor Smakkelaarsveld mogelijk te maken, is een gedeeltelijke wijziging in het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nog tot en met donderdag 26 september 2019 ter inzage bij de gemeente en is ook online te bekijken.

De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt in overleg met belanghebbenden tot een definitief ontwerp.