De gemeente heeft geen goede permanente oplossing gevonden voor de uitbreiding van de basisscholen in het Utrechtse Oog in Al.

Voorlopig worden op het schoolplein bij de St. Dominicusschool aan de Händelstraat tijdelijk twee of drie groepen gehuisvest en er blijft een extra groep in de locatie in de Cereolfabriek. Ook op de Johan de Wittschool blijven de leerlingen in tijdelijke huisvesting op het schoolplein.

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. De gemeente zoekt al lange tijd naar ruimte voor uitbreiding van vijf groepen in de wijk. Het gaat om drie groepen van de St. Dominicusschool en twee groepen van de Johan de Wittschool. Maar ruimte vinden voor de uitbreiding lukte maar niet.

Er is veel onderzoek naar nieuwe locaties voor schoolklassen gedaan, maar na een locatiestudie bleek dat er geen geschikte plek voor permanente uitbreiding was. Ook blijft het maar de vraag of de groeiverwachting van schoolgaande kinderen in de wijk nog lang verder stijgt.

Aantal leerlingen in andere buurten gaat naar verwachting ook stijgen

De verwachting is dat de groei van het aantal leerlingen in andere buurten ook gaat stijgen. Ook is het maar moeilijk te voorspellen wat bouwontwikkelingen in Welgelegen, de Merwedekanaalzone, het Beurskwartier en de Cartesiusdriehoek met de groei van leerlingen in andere wijken doen.

Er is daarom gekozen voor een tijdelijke invulling en er wordt bekeken of er behoefte blijft om permanente uitbreiding op Ravellaan 96 te realiseren. Momenteel zit daar Socius in en dat huurcontract loopt nog tot 2025. De gemeente moet nog starten met het maken van plannen voor de ontwikkeling van dit gebied.