De Utrechtse thuiszorgorganisatie Pretoria Zorg krijgt van de inspectie een dwangsom opgelegd. Pretoria Zorg en de vier daaraan gelieerde organisaties moeten elk 20.000 euro aan de inspectie betalen.

De inspectie legde de dwangsom al op 24 juni op. De overdacht moest binnen een week geregeld zijn. De inspectie heeft vastgesteld dat hieraan niet is voldaan. Pretoria Zorg moet daarom 20.000 euro per organisatie betalen voor elke week dat de overdracht niet is geregeld.

Onder Pretoria Zorg vallen ook de organisaties Stichtse Zorg, MDO Zorg, Amanazorg en Thuiszorg Avira. Volgens de inspectie zijn er "structurele tekortkomingen" bij de instellingen. De organisatie moest uiterlijk 3 juni de bestaande cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder, maar dat is niet gebeurd.