De gemeente Utrecht wil het potentieel van Maarschalkerweerd beter gaan benutten. Aan de hand van het Concept Ontwikkelperspectief moeten deelplannen en ideeën ontstaan om meer samenhang te brengen in het natuurgebied.

Het gebied tussen het Utrecht Science Park en Lunetten zou nu te veel naar binnen gekeerd zijn en moet volgens de gemeente intensiever worden gebruikt voor recreatie en sport.

Ook zou er ruimte zijn voor woningen in het gebied bij stadion Galgenwaard. Het gebied moet een sportcampus worden. De bestaande veldcapaciteit van de sportverenigingen in het gebied kan intensiever worden gebruikt. Er komt geen grote uitbreiding van velden, maar de bestaande capaciteit wordt beter benut.

Daarnaast moet de openbare ruimte geschikt worden om te sporten.

Niet met auto naar natuurgebied

Bezoekers worden in het nieuwe plan gestimuleerd om het gebied niet met de auto, maar lopend, met de fiets of het openbaar vervoer te bezoeken. Voor voetgangers en fietsers komt er een betere infrastructuur met meer bruggen, onderdoorgangen en gelijkvloerse kruisingen.

De vier Lunetten in Maarschalkerweerd moeten weer worden hersteld en toegankelijker worden. Daarnaast biedt het gebied bij stadion Galgenwaard en station Lunetten, ontwikkelkansen voor wonen, werken en voorzieningen.

In augustus deed de Raad van State een uitspraak die ervoor zorgt dat veel bouwprojecten afgekeurd worden om de uitstoot van stikstof te beperken. Het is nog onduidelijk wat die uitspraak betekent voor het ontwikkelperspectief van Maarschalkerweerd.