De gemeente Utrecht heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd aan Vesteda en T-Mobile om te zorgen dat de metershoge antennemasten op een gebouw aan de Grauwaartsingel in Leidsche Rijn Centrum voor 1 september van de huidige plek verwijderd zijn. Er is namelijk geen vergunning aangevraagd.

De eigenaar van het gebouw, Vesteda, en de eigenaar van de masten, T-Mobile, laten weten de masten te gaan verplaatsen zodat er geen vergunning meer nodig is.

Een vergunning op de desbetreffende plek is namelijk alleen nodig als de masten dicht bij de gevel van het gebouw staan. Bewoners vinden verplaatsen echter niet goed genoeg. Ze willen dat de masten helemaal verdwijnen.

De mobiele dekking in het nieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum en omgeving is onvoldoende. T-Mobile wil daarom graag investeren in extra antennes. Met de eigenaar van een gebouw aan de Grauwaartsingel werd tijdens de bouw afgesproken dat er antennes op het dak mochten komen.

Afgelopen mei werden de antennes uiteindelijk geplaatst, nadat in april de huurders hun intrek hadden genomen. Nadat de antennes werden geplaatst, trokken sommige omwonenden aan de bel. Zij waren niet blij met de metershoge antennes op het dak, die op korte afstand van sommige balkons stonden.

Dwangsom van 10.000 euro als masten niet op tijd weg zijn

De gemeente nam ook een kijkje en meent dat de masten inderdaad te dicht op de gevel staan. Daarom is er een dwangsom opgelegd. De masten moeten voor 1 september weggehaald worden, anders moet Vesteda 10.000 euro betalen.

In overleg met de eigenaren van het gebouw heeft T-Mobile besloten beiden palen enkele meters naar achteren op het dak te plaatsen. Op deze manier zouden de gemeente en de bewoners, die niet blij waren met de masten, tegemoet worden gekomen.

Niet alle bewoners tevreden met verplaatsen van masten

Het verplaatsen van de masten is echter niet naar tevredenheid van alle bewoners. De Rijksoverheid, gemeenten en de aanbieders van mobiele telefonie hebben samen afspraken gemaakt over het plaatsen van antennes. Deze zijn opgenomen in het zogenoemde Antenneconvenant.

Daar staat ook in dat er mogelijk een instemmingsprocedure nodig is, juist ook als er geen vergunningsprocedure aan vooraf gaat. Bij zo'n procedure via de gemeente kunnen omwonenden zich namelijk melden met een klacht.

Nu er geen vergunning meer nodig is, willen enkele omwonenden wel graag nog inspraak hebben over de antennes. Zij menen hier ook recht op te hebben.

T-Mobile meent dat dit niet nodig is. Een instemmingsprocedure zou alleen nodig zijn als er huurders in het gebouw zitten. Het contract tussen T-Mobile en Vesteda is echter gesloten toen het pand gebouwd werd en er dus nog geen mensen woonden.

Voor het verplaatsen van antennemasten zou geen instemming nodig zijn. Daarom hoeven de bewoners niet gehoord te worden. Vestada laat weten geen partij te zijn bij het Antenneconvenant. Mocht een procedure wel verplicht zijn dan zou T-Mobile daar volgens de eigenaar wel gehoor aan moeten geven.

De zendmasten worden dinsdag naar hun nieuwe positie verplaatst.