De gemeente Utrecht zet een online gebarentolk in voor een betere communicatie met doven en slechthorenden. De gemeente wil zo toegankelijker zijn voor alle inwoners.

Door een knop op de website kan er nu een online gebarentolk helpen met diverse zaken regelen voor doven en slechthorenden. Door een knop op de website kan er nu een online gebarentolk helpen met diverse zaken regelen voor doven en slechthorenden.

Linda Voortman, wethouder Publieksdienstverlening, zegt: "We willen als gemeente niet alleen begrijpelijk, maar ook toegankelijk zijn voor iedereen. Doven en slechthorenden kunnen nu ook bij ingewikkelde vragen of verzoeken met de gemeente praten, zonder dat ze zelf een tolk hoeven in te schakelen."

Als iemand op de knop Teletolk klikt, krijgt deze persoon direct contact met de tolk. De tolk staat in contact met het klantencontactcentrum van de gemeente. De dove of slechthorende bezoeker kan op twee manieren een vraag aan de Teletolk stellen: mondeling via gebarentaal of schriftelijk via het toetsenbord. Het antwoord krijgt de bezoeker via gebarentaal of chatfunctie.