Utrechters met een huurwoning in de vrije sector betaalden in 2018 gemiddeld 155 euro per maand te veel. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Huurteam Utrecht. Ook zijn er in 2018 54 gevallen van intimidatie en bedreiging geregistreerd.

Het Huurteam Utrecht controleert of de huurprijs van kamers en woningen van particuliere verhuurders in overeenstemming zijn met de huurprijswetgeving. Op verzoek van de huurder wordt de kamer onderzocht en getoetst op huurprijs, achterstallig onderhoud en gebreken. In 2018 zijn in totaal 663 controles uitgevoerd.

"In bijna 94 procent van de gevallen zijn een of meer misstanden geconstateerd. In totaal zijn 905 procedures door het Huurteam geadviseerd", zegt wethouder Kees Diepeveen. De meest geadviseerde procedure is de huurverlagingsprocedure. Dit gebeurde in totaal 265 keer. "De totaal gerealiseerde huurverlaging in 2018 bedraagt 552.502 euro. Dat is hoger dan de voorgaande jaren", aldus Diepeveen.

Gemiddeld betaalde een huurder in Utrecht in 2018 dus 155,23 euro per maand te veel. Dit is hoger dan in 2017, toen betaalde een huurder gemiddeld 95 euro per maand te veel, maar vergelijkbaar met 2016. In dat jaar werd er gemiddeld 156 euro per maand te veel betaald.

Intimidatie en bedreiging geregistreerd

In 2018 zijn er op 33 verschillende adressen 54 gevallen van intimidatie en bedreiging geregistreerd. Met name huurders die een huurverlagingsprocedure hebben gestart krijgen volgens het Huurteam te maken met intimidatie of bedreiging.

Dit komt in ruim 13 procent van de gevallen voor. Dat is een afname ten opzichte van 2017. Toen is bij 20 procent van de vervolgtrajecten intimidatie of bedreiging geregistreerd. "Die afname wordt verklaard door intimidatiezaken bij drie grote complexen in 2017. Zonder deze drie grote complexen zou het beeld uit 2017 vergelijkbaar zijn", zegt Diepeveen.

Ook meldingen van intimidatie via meldpunt huisjesmelkers

Ook via het meldpunt huisjesmelkers van de gemeente Utrecht komen meldingen over intimidatie en bedreiging binnen. "Gemeente Utrecht en het Huurteam werken samen bij de aanpak van intimidatie en bedreiging, maar dit vergt een lange adem", aldus de wethouder.

In Utrecht is dit jaar een pilot gestart die zich richt tot een regionale aanpak van huisjesmelkers. De aanleiding hiervoor is dat er signalen zijn binnengekomen dat huisjesmelkers hun activiteiten of aankoop van vastgoed verleggen naar andere gemeenten.

"Per 1 juni 2019 is het Huurteam na een periode van voorbereiding regionaal van start gegaan. Dit heeft al geleid tot enkele meldingen, adviezen, woningopnames en een flyeractie bij de regiogemeenten Nieuwegein en De Bilt. In principe gaat het om een eenjarige pilot, maar er is ruimte voor uitloop in 2020", zegt Diepeveen.