In de weken van eind mei tot eind juni zijn er ongeveer honderd beschadigingen aangebracht aan bushokjes in Utrecht. De gemeente noemt de exponentiële stijging van het aantal schades 'uitzonderlijk' en 'excessief'.

Deze uitspraken deed de gemeente naar aanleiding van vragen van het CDA. Het is niet bekend wat de aanleiding is van de enorme stijging in schades aan bushokjes.

In de eerste zes maanden werden ongeveer 130 glasschades gemeld, maar hiervan werden ongeveer 100 schades tussen eind mei en eind juni aangericht.

De beheerder van de hokjes doet altijd aangifte van de vernielingen. In een aantal gevallen zijn er verdachten in beeld. De gemeente heeft met de exploitant afgesproken dat de schade binnen 12 uur na een melding wordt opgeruimd en binnen 48 uur gerepareerd.