De gemeente Utrecht gaat extra maatregelen nemen om de verkeersveiligheid in Overvecht te verbeteren. Wegen worden anders ingericht en er komen voorlichtingscampagnes.

Zo wil de gemeente op de Muylenborchdreef doorgaand verkeer weren en de Moldaudreef en Teun de Jagerdreef moeten een veiligere weginrichting krijgen. Daarnaast is het plan om bij grotere herinrichtingen in gesprek te gaan over de nieuwe situatie, bijvoorbeeld via buurtambassadeurs uit de wijk.

Ook komt er een rijsimulator om mensen te laten ervaren wat de gevolgen van alcohol en drugs zijn in het verkeer. Samen met de wijkraad gaat de gemeente geschikte plekken hiervoor zoeken, zoals scholen, evenementen en sportverenigingen.

Aanleiding voor de maatregelen is het advies dat de wijkraad in april naar de gemeente heeft gestuurd na een wijkraadpleging en onderzoek naar de verkeerveiligheidsbeleving in Overvecht.