Meerdere parkeerplaatsen op de Oudegracht en het Janskerkhof worden de komende jaren stapsgewijs opgeheven. Hiermee wil de gemeente een deel van de Utrechtse binnenstad autoluwer maken.

In totaal wil de gemeente 267 parkeerplekken opheffen. De meest effectieve manier om dit voor elkaar te krijgen is volgens wethouder Lot van Hooijdonk de invoering van een zogenoemd vergunningsplafond voor parkeerplaatsen.

Bestaande vergunninghouders blijven hun vergunning behouden. Automobilisten die een vergunning aanvragen worden verwezen naar 'beschikbare alternatieven'. Deze alternatieven zijn bijvoorbeeld de parkeergarages Paardenveld en Springweg.

Op de plekken waar nu nog parkeerplaatsen zijn wil de gemeente in de toekomst bijvoorbeeld bankjes, groen of fietsparkeerplekken neerzetten. Ook komen er toegankelijke looproutes. "Zodra het aantal parkeerplaatsen is teruggebracht maken we de Oudegracht, het Stadhuisplein en het Janskerkhof in fases autoluw", aldus Van Hooijdonk.

Er blijven plaatsen voor mensen met een beperking

Niet alle parkeerplaatsen verdwijnen. Er blijven een aantal plaatsen voor mensen met een beperking en ook voor bezoekers.

Als er parkeerplaatsen worden weggehaald verdwijnt ook een deel van de inkomsten die deze plekken opleveren. Bij het opheffen van 267 parkeerplaatsen is dit volgens de wethouder € 934.500 per jaar.

Erfpachtovereenkomst loopt in 2022 af

In 2022 loopt de erfpachtovereenkomst af met de exploitant van de parkeergarage op de Springweg en een jaar later met die van Paardenveld.

De gemeente gaat onderzoeken of beide garages benut kunnen worden om een deel van het verloren bedrag terug te verdienen.