De gemeente Utrecht gaat extra woonruimte beschikbaar stellen voor kwetsbare inwoners. Het gaat om inwoners van Utrecht die uitstromen uit een opvanginstelling of vanuit een beschermd wonen traject.

Het is een van de afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe plan van Utrechtse zorginstellingen, woningcorporaties en de gemeente om te zorgen voor betere huisvesting en ondersteuning van kwetsbare inwoners.

Het plan is woensdag ondertekend door de betrokken partijen. In totaal staan er 36 afspraken in het plan. De gemeente geeft hiermee invulling aan het coalitiekoord.

Een van de belangrijkste afspraken is het jaarlijks beschikbaar maken van 385 woningen voor mensen die in- of uitstromen in een maatschappelijk opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang. Het doel hiervan is om de wachtlijst weg te werken en een inhaalslag te maken, laat de gemeente weten.

Voor kwetsbare jongeren worden jaarlijks vijftig zelfstandige en niet-zelfstandige wooneenheden beschikbaar gemaakt. De extra woonruimte komt vooral op locaties waar voorheen relatief weinig sociale huurwoningen waren.