De gemeente Utrecht trekt de komende jaren meer geld uit voor de culturele sector. Vanaf 2021 wordt er jaarlijks een bedrag van ruim 41 miljoen euro beschikbaar gesteld om de sector mee te laten groeien met de stad, 883.000 euro meer dan voorgaande jaren.

Dat staat in de cultuurnota 2021-2024, het vierjaarlijkse document met de visie op de Utrechtse culturele sector. Op basis van deze nota kunnen culturele instellingen subsidie aanvragen.

Een onafhankelijke commissie bezocht de afgelopen jaren tientallen culturele instellingen die vanuit de cultuurnota 2017-2020 subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht. Uit die inventarisatie bleek dat Utrecht in de ogen van de commissie achter loopt als het gaat om "cultuur voor iedereen". Ook moet er meer ruimte komen voor de ontwikkeling van talentvolle makers.

De gemeente moedigt de culturele sector aan om vooral experimenteel te werk te gaan. "Als gemeente willen we kunstenaars en culturele instellingen de middelen en ruimte geven om zo goed mogelijk mee te groeien met Utrecht. We moedigen hen aan buiten de lijntjes te kleuren", zegt wethouder Anke Klein.

'Culturele sector levert belangrijke bijdrage'

De titel van het document is 'Kunst Kleurt de Stad'. Hiermee wil het college aangeven dat de culturele sector in belangrijke mate bijdraagt aan het karakter van de stad.

Partijen in de culturele sector kunnen tot en met 30 januari 2020 een vierjarige subsidieaanvraag indienen.